Stazama povezanosti do uspjeha


Kako uskladiti dva različita uma različitih percepcija i razmišljanja?

Kako spojiti ljude s različitim osobinama da djeluju kao jedan?


IT sistem analitičarke Josipa Bukarica i Antonija Grabar će objasniti i dati primjere kako stvoriti harmoniju, organizirati i usmjeriti ljude s različitim znanjima, mišljenjima i iskustvima  kako bi izradili idealno  IT rješenje.

Na primjerima iz prakse će potvrditi da ključ efikasnog poslovnog procesa leži u prisnosti među članovima tima te da poznavanje kolege u timu na „osobnoj“, a ne samo poslovnoj razini dovodi do boljeg razumijevanja njegovih snaga i slabosti što znatno pomaže kod bolje organizacije tima te bržoj i otvorenijoj razmjeni ideja među članovima tima.

Povratak