PSD2 - disrupcija bankarstva u 2018.

PSD2 regulativa unosi znatne promjene u platnom prometu RH i EU. Kroz predavanje ćemo objasniti zašto je to najznačajnija regulatorna promjena u bankarstvu u zadnjih 20 godina.

Glavna promjena koju PSD2 donosi u financijsku industriju je to da prisiljava komercijalne banke da otvore pristup transakcijskim računima u vlasništvu pravnih i fizičkih osoba trećim stranama. Naime, Europska komisija smatra da podaci o transakcijskim računima nisu vlasništvo banaka nego vlasnika tih transakcijskih računa. Slijedom toga banke se prisiljava da kroz API-je otvore pristup tim računima. To znači da će svaki registrirani PISP i AISP (3rd party) moći pristupati tim računima uz odobrenje njihova vlasnika te odrađivati određene usluge, a koje u kontekstu PISP podrazumijevaju i izvršavanje plaćanja.

Promjene koje će uslijediti u platnom sustavu su mnogobrojne. Primjerice, pojeftinit će usluge platnih transakcija kroz povećanu konkurenciju pružatelja platnih usluga. Pristup računu bit će za svakog korisnika puno jednostavniji, brži i u konačnici jeftiniji.

Povratak