Najprije harmonija! Ali kada riskirati konflikt?*

Osim zajedničkih ciljeva, izazova i uspjeha koji nas spajaju, naša želja za harmonijom je ono što na duži rok stvara kvalitetan timski rad, omogućuje da nadiđemo tenzije, stres i negativnosti. Želja za harmonijom pomaže nam da se lakše nosimo s negativnim osjećajima prema drugim ljudima i radnim situacijama koje ne možemo izbjeći. Dakle, je li harmonija jedino što nam treba?

S druge strane, svi smo već naučili da je konflikt ponekad neizbježan, a često i potreban.

Ova prezentacija ispričat će priču o odnosu harmonije i konflikta na nekoliko poslovnih primjera iz prakse. Fokusirat ćemo se na ljude te nakon toga doći i do IT-a.

Povratak